28-230 Połaniec, ul. Stefana Czarnieckiego 5
tel. +48 15 8650 633
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Przeszukaj stronę w celu odnalesienia szukanej frazy
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu
Zdjęcie budynku
Książki
Pani
previous arrow
next arrow

Komisja w składzie:

 1. Renata Wójtowicz - dyrektor MGBP w Połańcu

 2. Radosław Matusiewicz - prezes Towarzystwa Kościuszkowskiegow Połańcu

 3. Marek Pedyński - z-ca prezesa Towarzystwa Kościuszkowskiegow Połańcu

W konkursie wzięło udział 14 osób, przesyłając stare fotografie, zdjęcia pamiątek rodzinnych, dokumenty i świadectwa itp.

 

W dniu 15 lutego 2008 roku komisja dokonała przeglądu i oceny zgłoszonych dokumentów, przyznając następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I miejsce Teresa Włostowska (Ruszcza)

II miejsce - (ex aequo) – Jolanta Wróblewska (Łęg)

– Izabela Górska (Połaniec)

– Katarzyna Gzyl (Połaniec

III miejsce - (ex aequo) – Ilona Kociel (Połaniec)

– Krystyna Kuśnierz (Połaniec)

– Kazimiera Majka (Połaniec)

– Julia Reguła (Połaniec)

Wyróżnienia:
Barbara Jarosz (Połaniec)

Alicja Sowa (Ruszcza)

Anna Stefańska (Połaniec)

Elżbieta Żyła (Rudniki)

Jan Spychała (Połaniec)

Jerzy Bednarski (Brzozowa)

 

Komisja składa podziękowanie wszystkim uczestnikom za udział w konkursie związanym z życiem Połańca, regionu i jego historię.

 

Najciekawsze materiały i zdjęcia opublikowane zostaną w wydawanych przez Towarzystwo Kościuszkowskie Zeszytach Połanieckich.

 

W dniu  22 lutego 2008 roku w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

 

22.02.2008 r. - Wręczenie nagród uczestnikom konkursu

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

 Kliknij na obrazek
aby wejść do galerii zdjęć(13 zdjęć) 

Informujemy, że dnia 19 lutego 2008 roku (wtorek) o godzinie 1630  w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu odbędzie się trzecie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Spotkanie poświęcone będzie książce pt. "Nasze sprawy" Elizabeth Noble oraz "Cień Poego" Matthew Pearl'a..

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Informujemy, że dnia 13 grudnia 2007 roku (czwartek) o godzinie 1600  w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu odbędzie się drugie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Spotkanie poświęcone będzie książce pt. "Ślimaki z ogródka" Marty Madery oraz "Ostatni szczegół" Harlana Cobena.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Relacja z otwarcia nowej siedziby

Filii Bibliotecznej w Ruszczy

    Filia Miejsko – Gminnej Biblioteki w Połańcu otrzymała nowe pomieszczenie w budynku Zespołu Szkół w Ruszczy. Z tej okazji w dniu 29 listopada 2007 r. odbyła się tam uroczystość, podczas której burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski oraz dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki w Połańcu dokonali przecięcia wstęgi .

Gośćmi byli m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lolo, przedstawiciel Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach – Halina Panek, dyr. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Staszowie – Ewa Cygan.

Dyr. Biblioteki w Połańcu – Renata Wójtowicz podziękowała władzom samorządowym za pomoc oraz wsparcie finansowe . Starania o przeniesienie Filii trwały od 2003 r.

Biblioteka w Połańcu ubiegała się o środki finansowe na nowe wyposażenie w ramach programu Ministra Kultury. Mimo, że wniosek o te środki spełnił wymogi formalne, funduszy nie przyznano. Dopiero wsparcie finansowe władz samorządowych, które wyłożyły 30 tyś zł na ten cel, umożliwiło przeniesienie filii. Biblioteka została wyposażona w nowe stacjonarne regały biblioteczne, meble biurowe oraz sprzęt komputerowy.
W ciągu 52 lat istnienia filii, jej zbioru były przenoszone kilkakrotnie. Obecnie księgozbiór liczy ponad 12 tyś woluminów. Biblioteka dysponuje 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Od 2 lat zbiory opracowywane są komputerowo. Katalog dostępny jest w internecie.
Goście zachwyceni byli standardem Filii. „Jest to biblioteka na miarę XXI wieku” - tak ją określiła Halina Panek z WBP w Kielcach. Niewiele bibliotek gminnych ma tak bogaty księgozbiór i jest tak nowocześnie wyposażonych. Uroczystość otwarcia uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Ruszczy

29.11.2007 r. - Uroczyste otwarcie nowej siedziby Filii Bibliotecznej w Ruszczy


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości

 Kliknij na obrazek
aby wejść do galerii zdjęć
(15 zdjęć)

KONKURS

"W SZUFLADZIE I NA STRYCHU"

 organizowany przez

Towarzystwko Kościuszkowskie i Bibliotekę Publiczną im. Adama Mickiwicza w Połańcu.

NA DOKUMENTY HISTORYCZNE:

 1. Stare fotografie ulic, zabudowań, osób, rodzin i wydarzeń w Gminie Połaniec (sprzed 1945 r.), z krótkim opisem.
 2. Stare dokumenty: akty nadania gruntów, umowy, świadectwa, certyfikaty, książeczki wojskowe, spisy, pocztówki, rachunk z zakładów, sklepów, itp.
 3. Fragmenty rozrysowanych drzew genealogicznych rodzin zamieszkałych w naszej gminie (fragmenty sprzed 1945 r.). Można dołączyć krótkie notki odnoszące się do przedstawionych osób, np. czym się zajmowały, gdzie służyły w wojsku, gdzie walczyły, itp.
 4. Zdjęcia dawnych przedmiotów codziennego użytku, mebli, strojów, odznaczeń i innych ciekawych pamiątek (z krótkim opisem).

NAGRODY:

Spośród nadesłanych materiałów jury wybierze i nagrodzi najciekawsze  i najbardziej wartościowe.
Nagrodą główną jest: Tłumacz mówiący Victor EP-4000 (OX) (polski/angielski/niemiecki/francuski – 400 000 słów, 2300 zwrotów) dla osób uczących się języków obcych.

INFORMACJE:

 1. Materiały w kopertach lub zgrane na płytach CD prosimy składać w Bibliotece Publicznej w Połańcu do dnia   31 stycznia 2008 r.
 2. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
  Konkurs „W szufladzie i na strychu”
  Imię nazwisko, adres, telefon, (email)
  Zgoda na publikację materiałów w wydawnictwach historycznych TK.
 3. Materiały zwrócone będą właścicielom po zakończeniu konkursu.
 4. Dokładne informacje można uzyskać w Bibliotece Publicznej w Połańcu.

    Z okazji jubileuszu 20.lecia działalności Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu ogłoszono dwa konkursy – literacki i plastyczny. Organizatorami była Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu i Towarzystwo Kościuszkowskie. Przez dwa miesiące można było składać prace. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpiło w listopadzie.

    Konkurs literacki pod hasłem ”Legendy o Połańcu” adresowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych. Prace tematycznie związane były z Połańcem (historią miejsc, nazwami, postaciami itp.). Treścią pracy były legendy stworzone przez uczestników konkursu lub zasłyszane i w nowy sposób przedstawione przez piszącego.

    Na konkurs wpłynęło 13 legend. Specjalnie powołana komisja w składzie : p. Krystyna Orlicz – polonista, p. Zofia Kowal – polonista, p. Grażyna Gad – historyk, p. Dorota Reguła – bibliotekarz, p. Marek Pedyński – polonista, oceniła prace i przyznała następujące nagrody i wyróżnienia :

1. W kategorii I „Uczniowie Gimnazjum” nagrody indywidualne przyznano :

I miejsce (ex aequo) – Anna Stanek i Anna Zając za legendę „Jak przygoda Marcina Zadecydowała o połanieckim kościele” oraz – Małgorzata Cichoń za legendę „Jak Nepomucen od Wisły się odwrócił”.

II nagrody nie przyznano.

III miejsce – Anna Stanek i Anna Zając za legendę „Pamiętna wizyta królowej Jadwigi”.

2. W kategorii II „Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych” nagrody indywidualne przyznano:

I miejsce – Kinga Kozieł za legendę „Legenda o powstaniu Uniwersału połanieckiego”.

II miejsce – Katarzyna Łukaszek za legendę „Legenda o wójcie Macieju”.

III miejsce – Anna Czapla za legendę „Legenda o Połańcu”.

3. W kategorii III „Dorośli”nagrody indywidualne przyznano:

I miejsce – Maria Matyjas za legendę „Legenda o Śmierdziąkwie i Szubienicach”.

II miejsce – Aldona Tarnowska za legendę „Legenda o nazwie Połaniec”.

III miejsce – Stanisław Dalmata za legendę „Opowiadania znad rzeki Czarnej”.


Prace opublikowane zostaną w „Zeszytach Połanieckich”, wydawanych przez Towarzystwo Kościuszkowskie.

    Konkurs plastyczny pod hasłem „Z historii Połańca”, adresowany był do dzieci i młodzieży. Uczestnicy mogli zgłosić jedną pracę, wykonaną dowolną techniką, prezentującą historię Połańca. Wpłynęło 120 prac plastycznych, które ocenione zostały pod kątem indywidualnej inwencji twórczej, staranności, oraz ogólnego zaangażowania w nadanie pracy wyrazu artystycznego. Komisja w składzie: p. Małgorzata Kurgan – plastyk, p. Alina Strojnowska – plastyk, p. Aleksander Jasin – artysta malarz dokonali przeglądu i oceny prac. Nagrodzono prace w dwóch kategoriach :

1. „Uczniów Szkoły Podstawowej”, nagrody przyznano:

I miejsce - Katarzyna Żyła, kl. VI „B”.

II miejsce (ex aequo) – Julia Łowicka, kl. V „B” oraz - Weronika Drzazga, kl. VI „B”.

III miejsce (ex aequo) – Piotr Sznajder, kl. V „D” oraz - Wojciech Porzycki, kl. IV.

Wyróżnienie : Bartłomiejowi Mindowiczowi, kl. IV „B”.

2. „Uczniów Gimnazjum” nagrody przynano:

I miejsce - Aleksandra Chabior, kl. II „E”.

II miejsce -Małgorzata Cichoń, kl. II.

III miejsce - Monika Drach, kl. III „F”.

Wyróżnienie : Karolinie Walas, kl. III „F”.

Nagrodzone prace prezentowane są na wystawie pokonkursowej w Bibliotece.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpiło 17 listopada podczas uroczystości jubileuszowej, w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

Z okazji obchodów 20.lecia Biblioteka w Połańcu przygotowała wystawę dokumentującą działalność Towarzystwa. Prezentowane są na niej dokumenty archiwalne, zdjęcia oraz wszystkie dotychczas opublikowane wydawnictwa Towarzystwa. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy. 

Dagmara Czekaj

W dniu 29.11.2007 r.

(czwartek)

Biblioteka czynna w godzinach

od 1300 do 1800 

Informujemy, że w dniu 29.11.2007 r. (czwartek) odbędzie się uroczyste otwarcie nowej siedziby Filii Bibliotecznej w Ruszczy

Trwają prace przy urządzaniu i wyposażaniu w nowy sprzęt i przenoszeniu zbiorów do nowego pomieszczenia Filii Bibliotecznej w Ruszczy.

Informujemy, że dnia 26 października 2007 roku (piątek) o godzinie 1500 odbędzie się w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Pierwsze spotkanie poświęcone będzie książce pt. "Dom nad rozlewiskiem" Małgorzaty Kalicińskiej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dyskusyjne Kluby Książki
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... Zamknij