28-230 Połaniec, ul. Stefana Czarnieckiego 5
tel. +48 15 8650 633
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Przeszukaj stronę w celu odnalesienia szukanej frazy
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu
Zdjęcie budynku
Książki
Pani
previous arrow
next arrow

WYSTAWA - "Fiknijmy Koziołka" - plik w formacie pdf (477kB)

- Wystawa organizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach. Prezentowany będzie graficzny wizerunek Koziołka Matołka z kolekcji Emilii Waśniowskiej.


Prace będzie można oglądać w dniach 5-19 sierpnia 2005 roku w MGBP w Połańcu.

Część prac można zobaczyć na podstronie wystawy..

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Odwiedziny przedszkolaków z Tęczowego Przedszkola Nr 1 w Połańcu:

12.05.2005 roku (czwartek) spotkanie z grupą 6 - latków

Odwiedziny dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Połańcu:

12.05.2005 roku (czwartek) spotkanie z dziećmi z Publicznej Szkoły Podstawowej

Odwiedziny przedszkolaków z Publicznego Przedszkola Nr 5 w Połańcu:

12.05.2005 roku (czwartek) spotkanie z grupą 4 - latków
10.05.2005 roku (wtorek) spotkanie z grupą 5 - latków
09.05.2005 roku (poniedziałek) spotkanie z grupą 6 - latków

W ramach "Tygodnia Bibliotek" dzieci zapoznały się z zasadami wypożyczania książek oraz zapisu do Biblioteki. Zobaczyły dostępne w Bibliotece książki i czasopisma oraz dowiedziały się z jakiej okazji zostały zaproszone.

Na koniec przeszły do Wypożyczalni i Czytelni dla Dorosłych. W "Czytelni Internetowej" zapoznały się ze stroną domową Biblioteki jak również z możliwością bezpłatnego skorzystania z Internetu.

Wszystkie dzieci otrzymały ulotki z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Biblioteki.

09.05.2005

Kliknij, aby powiększyć...

Grupa sześciolatków wraz z Paniami wychowawczyniami

10.05.2005

Kliknij, aby powiększyć...

Grupa pięciolatków wraz z Paniami wychowawczyniami

12.05.2005

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

Grupa czterolatków
wraz z opiekunkami

 

Grupa sześciolatków z Tęczowego
Przedszkola Nr 1 w Połańcu

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

Dzieci z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Połańcu
wraz z opiekunkami

 

Ogólnopolskie Dni Bibliotek - pod hasłem "Biblioteka otwarta dla Ciebie", w tym roku obchodzono w dniach 8 - 15 maja. W całej Polsce organizowane były wycieczki do bibliotek, konkursy, spotkania, seminaria itp. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu także włączyła się do tych obchodów .

W dniu 11 maja zorganizowała podsumowanie konkursu na - "Najaktywniejszego i najwierniejszego Czytelnika". Za wieloletnią aktywność czytelniczą nagrodzono osiemnaście osób.

Na uroczystość przybyli zaproszeni laureaci oraz goście - p. Edward Bobiński - Przewodniczący Rady Miejskiej, radni p.Edyta Szymańska i p. Jan Pławski, p. Halina Panek z WBP w Kielcach, dyrektor CK i Sz p. Andrzej Gajewski, a także była dyrektorka Biblioteki p. Helena Małkiewicz.

Jako pierwsza głos zabrała pełniąca obowiązki dyrektora p. Dorota Reguła, po powitaniu oddała głos dyrektorce Biblioteki Renacie Wójtowicz, (która na spotkaniu również była gościem, ponieważ jest na urlopie macierzyńskim). Pani Wójtowicz pogratulowała Czytelnikom wygranej w konkursie, pracującym Bibliotekarzom podziękowała, za trud pracy i troskę, którą obdarzają wszystkich czytelników. Piękny bukiet kwiatów i słowa podziękowania pani dyrektor złożyła na ręce p. Heleny Małkiewicz, która ponad 40 lat kierowała Biblioteką, a dzięki Jej oddaniu i dbałości, Biblioteka cieszy się dziś uznaniem i szacunkiem mieszkańców Połańca. Następnie głos zabrał pan E. Bobiński, wyraził swoją aprobatę i słowa uznania dla Biblioteki, złożył również gratulacje zwycięzcom konkursu, po czym wraz z panią D. Regułą wręczyli dyplomy i nagrody - książkę Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość". Po uhonorowaniu laureatów głos zabrała także pani Halina Panek, która przedstawiła obecną sytuację bibliotek w Polsce i na terenie woj. świętokrzyskiego. Dzięki docenieniu Biblioteki przez władze połanieckie i środkom finansowym Biblioteka w Połańcu znajduje się na najwyższych miejscach, w przeprowadzanych badaniach na terenie naszego województwa. Tytuł najwierniejszego Czytelnika otrzymali Państwo:

  1. Zuzanna Brzdękiewicz - Maśnik
  2. Krystyna Buczek - Połaniec
  3. Zofia Danek - Połaniec
  4. Zdzisława Kalita - Zrębin
  5. Krystyna Kasińska - Połaniec
  6. Stefania Kądziela - Ruszcza
  7. Krystyna Łabędź - Połaniec
  8. Hanna Łupieniak - Połaniec
  9. Ewa Machnicka - Połaniec
10. Małgorzata Głocka - Połaniec
11. Elżbieta Marzec - Połaniec
12. Mirosława Mazur - Połaniec
13. Agata Pardyka - Połaniec
14. Urszula Skowron - Połaniec
15. Anna Woźniak - Połaniec
16. Janina Wrona - Połaniec

Za aktywność czytelniczą i wieloletnią współpracę nagrodzono również panią Jadwigę Pruską i pana Mieczysława Machulaka - pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.

Czytelnikiem o najdłuższym stażu - ponad czterdziestoletnim - jest pani Zuzanna Brzdękiewicz. Wszyscy laureaci tegorocznego konkursu od kilkudziesięciu lat, są stałymi czytelnikami Biblioteki. Odwiedzają nas systematycznie i zawsze znajdują książkę dla siebie. To czytelnicy, których gusty czytelnicze dobrze już znamy, którzy przez te długie lata stali się naszymi przyjaciółmi, bo znamy ich rodziny, problemy i radości.

Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje naszym Czytelnikom.

W imieniu pracowników Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu
- Dagmara Czekaj.

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć...

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

 

Kliknij, aby powiększyć...

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...


Kliknij, aby powiększyć...

Kliknij, aby powiększyć...

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

    W dniu dzisiejszym (09.05.2005) otrzymaliśmy plakaty i ulotki dotyczące punktu dostępu do Internetu zrealizowanego w ramach programu "Ikonka" oraz płyty CD z multimedialną prezentacją zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej.

    W ulotce zamieszczone są m. in. podstawowe informacje dotyczące programu "Ikonka", mapka województw objętych programem, jak również polecane przez MNiI adresy internetowe.

Kliknij, aby powiększyć... Kliknij, aby powiększyć...

Strona 1

Strona 2

    Płyta z multimedialną prezentacją zasobów PBI zawiera szczegółowe informacje dotyczące PBI, z czego najważniejsze to:

Idea Polskiej Biblioteki Internetowej
Historia
Cele
Wirtualne zbiory PBI
Zasady korzystania
Partnerzy PBI
Wizja PBI

 

Płyta zawiera również katalog książek pogrupowanych w 6 kategoriach:

 

Poczytaj mi mamo
Dzienniczek lektur
Wirtualne skarby
Nuta polskiej klasyki
Kącik literatury obcej
Chwile poezją miłe

    Zarówno ulotki jak i płyty dostępne są dla wszystkich czytelników (do wyczerpania zapasów)  Czytelni Internetowej w godzinach pracy Biblioteki.

Ulotki i p�yty z MNiI

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8 - 15 maja 2005 r.
pod hasłem
Biblioteka otwarta dla Ciebie

Plakat
Tygodnia Bibliotek
Kliknij, aby powiÄ?kszyÄ?...

Główne założenia

TYDZIEŃ BIBLIOTEK, zainaugurowany w roku 2004 pod hasłem "Biblioteki w Europie były zawsze", realizowany był w szczególnym czasie - Polska z dniem 1 maja ubiegłego roku stała się członkiem Unii Europejskiej.
Hasło tygodnia odwoływało się do długiej tradycji istnienia książnic i było nieco przekornym komentarzem do faktu wejścia Polski w nowe struktury, przede wszystkim gospodarcze. W następnych latach TYDZIEŃ BIBLIOTEK powinien popularyzować bieżącą działalność placówek bibliotecznych, zwracając jednak uwagę na zmiany, jakie dokonują się w ich funkcjonowaniu.

Ostatnie lata przyniosły nie tylko korzystny dla użytkownika wielki postęp w możliwościach zapisywania i penetrowania zbiorów dzięki technologiom cyfrowym, zmiany w kształcie samego zapisu treści intelektualnych i artystycznych (nowe nośniki), ale przede wszystkim nowe podejście do społecznej roli placówek bibliotecznych. Oczywiście, proces możliwie szerokiego udostępniania zbiorów i docierania z informacją do jak największego kręgu odbiorców rozpoczął się dość dawno i jest procesem ciągłym, jednak programowe otwarcie się na czytelnika, poparte nowymi możliwościami technicznymi i organizacyjnymi, wydaje się godne szczególnego rozpropagowania.

Biblioteka przestaje być instytucją, która stara się przede wszystkim skrzętnie gromadzić zbiory i - po sumiennym ich opracowaniu - wypożyczyć lub chwilowo udostępnić zainteresowanym. Silna konkurencja atrakcyjnych mediów elektronicznych, a także potrzeby czytelników uczących się i studiujących, wymuszają na bibliotekach maksymalne otwarcie i możliwie pełne zaspokajanie tych potrzeb. Obecnie placówka posiadająca w swych zbiorach już nie tylko tradycyjne książki, ale i płyty, kasety, programy komputerowe czy materiały graficzne, stara się dynamicznie informować o nich i ułatwić skorzystanie z nich. Pełniąc nadal funkcję wypożyczalni i czytelni, biblioteka prowadzi (w oparciu o własne zbiory i zgodnie z potrzebami środowiska) szeroką działalność kulturotwórczą. Obsługuje nie tylko wszystkie grupy wiekowe i zawodowe swoich użytkowników, ale także zbiorowości etniczne, coraz częściej aktywne i coraz liczniejsze w zjednoczonej Europie.

Komputeryzacja procesów bibliotecznych i coraz powszechniejszy dostęp do Internetu to z pewnością czynniki sprzyjające otwarciu się na nowe informacje, tendencje, mody, prądy intelektualne.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK w roku 2005 pod hasłem Biblioteka otwarta dla Ciebie powinien stać się okazją do ukazania czytelnikom wszystkiego, co jest praktyczną realizacją współczesnych wyzwań nowoczesnego bibliotekarstwa zawartego w proponowanym haśle. Należy eksponować nie tylko podjazdy dla niepełnosprawnych w wielu już budynkach bibliotecznych, możliwości katalogów on-line i zamawiania książek z domowego komputera, ale także świetne, edukacyjne wystawy o mało znanych społecznościach czy konkursy na różnorodne tematy.

W zależności od wielkości placówki bibliotecznej i jej charakteru, trzeba tak dobrać środki popularyzujące hasło TYGODNIA BIBLIOTEK, by ukazać jego realizację chociażby w skromnym zakresie.

Ważnym nurtem każdego TYGODNIA BIBLIOTEK jest przedstawianie dokonań samych bibliotekarzy, jako tych, którzy pracują ofiarnie na rzecz swoich czytelników, a także Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Święto Bibliotekarza i Bibliotek usytuowane w czasie trwania TYGODNIA, nagłośnione medialnie, obchodzone możliwie uroczyście, jest najlepszą okazją do popularyzowania samej organizacji i najlepszych pracowników bibliotek.

Adresaci

Wszystkie rodzaje bibliotek, zwłaszcza biblioteki publiczne, szkolne i uczelniane.

Formy

Ubiegłoroczny TYDZIEŃ ukazać szeroką gamę możliwości stosowanych przez biblioteki dla popularyzacji swojego dorobku. Należy w dalszym ciągu pozostawić do uznania poszczególnych środowisk formy, jakie zostaną zastosowane. Trzeba jednak uświadomić bibliotekarzom, że najlepiej realizują się założenia TYGODNIA BIBLIOTEK tam, gdzie powstaje zespół koordynujący w mieście czy gminie planowane zadania.

Bardzo pozytywnym doświadczeniem był ogłoszony przez ZG SBP konkurs na najlepszą formę propagującą TYDZIEŃ. To doświadczenie należy kontynuować.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

styczeń 2005 r.

Program Ministerstwa Nauki i Informatyzacji "IKONKA"


    "IKONKA" jest programem MNiI polegającym na uruchomieniu "Czytelni Internetowych" w Bibliotekach Publicznych wszystkich gmin województwa.

Głównym jej celem jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu.

Mając na względzie powyższe założenia Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna zgłosiła swój udział w programie dla dwóch lokalizacji (w Połańcu i Filii w Ruszczy).

W dniu 12.01.2005 otrzymaliśmy 6 zestawów komputerowych (po 3 dla każdej lokalizacji).

Wszyscy chcący skorzystać z "Czytelni Internetowej" mają możliwość:
1. skorzystania z Internetu
2. pracy z programem Star Office zainstalowanym na stanowiskach komputerowych
3. zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach danych zakupionych u bibliotekarza
4. korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz bibliotecznych baz danych
5. kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.

Pełny regulamin "Czytelni Internetowej" można pobrać tutaj (regczyt.pdf).

Regulamin zapisany jest w postaci pliku o rozszerzeniu pdf . W celu odczytania go na komputerze powinien być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program jest darmowy i dostępny
w Internecie pod adresem:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Serdecznie zapraszamy do korzystania z "Czytelni Internetowej"
w godzinach pracy Biblioteki.

Kliknij, aby powiÄ?kszyÄ?...

 

Kliknij, aby powiÄ?kszyÄ?...

 

Kliknij, aby powiÄ?kszyÄ?...

<p align="justify">
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pod koniec 2004 roku MGBP w Połańcu otrzymała środki na zakup książek. Pełna lista zakupionych woluminów znajduje się w dziale <b>&quot;nowości&quot;.</b>
</p>

Konkurs pod hasłem "Zabawa na choinkę" rozstrzygnięty.


W dniu 7.12.2004 r. komisja w składzie:

  1. Monika Żyła - przewodnicząca Komisji, nauczyciel ZS w Ruszczy
  2. Małgorzata Kurgan - instruktor plastyki CK i Sz.
  3. Alicja Strojnowska - instruktor plastyki CK i Sz.
  4. Dorota Reguła - przedstawicielka MGBP, bibliotekarz

dokonała przeglądu i oceny zgłoszonych do konkursu 138 zabawek.

Wyniki wraz z pełnym prokotołem konkursu znajdują się w pliku poniżej:

Wyniki konkursu "Zabawa na choinkę"

Plik zapisany jest w formacie pdf.

Program potrzebny do otwarcia pliku jest darmowy i dostępny w Internecie pod adresem:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

"Inżynierowie budują mosty między brzegami rzek i kontynentów, my - poeci i artyści - malarze wznosimy mosty miłości, przyjaźni między sercami ludzi i całych narodów. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie poetyczno - plastyczne będzie jeszcze jedną, piękną cegiełką w moście przyjaźni między Rodakami z Wilna i Połańca."

 

Poeta polski z Wilna
Aleksander Śnieżko

Wpis poety do Kroniki Biblioteki

 

    10 września 2004 r. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna i Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu zorganizowali spotkanie autorskie z Wileńskim poetą Aleksandrem Śnieżko oraz wystawę obrazów wileńskich malarzy: Władysława Ławrynowicza, Stanisława Kaplewskiego, Lilii Miłto, Tadeusza Romanowskiego. Zaproszonych zostało wielu gości, wśrod których znalazła się pani Małgorzata Bonarek, szefowa tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Polaków na Wschodzie.

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

    Jako pierwszy głos zabrał pan Mieczysław Machulak, Prezes Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu, który powitał wszystkich obecnych i przedstawił artystów, natomiast życiorys i twórczość wileńskich gości omówiła pani Bonarek. Spotkanie w całości poświęcone było poezji Aleksandra Śnieżko, ale w przerwach i po zakończeniu części głównej spotkania można było oglądać i podziwiać eksponowane obrazy. Przybyli malarze należą do Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie "Elipsa", który powstał w Wilnie, w 1993 r. Prezesem Towarzystwa jest pan W. Ławrynowicz. Pasjonaci i kolekcjonerzy sztuki mogli również zakupić wybrane dzieło.

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

 

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

 

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

    Aleksander Śnieżko urodził się w 1945 r. na Wileńszczyźnie. Po złożeniu matury w szkole polskiej Nr 19 m. Wilna wstąpił w 1963 r. na studia w Ryskim Instytucie Lotnictwa Cywilnego. W 1968 r. po otrzymaniu dyplomu został skierowany do pracy w lotnictwie, w Kazachstanie. Po kilku latach powrócił do Wilna, gdzie mieszka do dzisiaj. Jako poeta po raz pierwszy zadebiutował w 1959 r. wierszem "Zima" na łamach "Czerwonego Sztandaru". W tym samym roku został członkiem Koła Literackiego przy redakcji w/w czasopisma. Pierwszy autorski tomik Aleksandra Śnieżko został wydany w 1992 r. pod tytułem "Ballady i pieśni Ziemi Wileńskiej". Dotychczas poeta wydał następujące zbiory wierszy:"Ballady i pieśni Ziemi Wileńskiej" - Wilno, 1992; "Nad Wilią" - Warszawa, 1992; "W kręgu Wilna" - Zielona Góra, 1993; "Dom pod Wilnem" - Wolno, 1994; "Człowiek za burtą" - Warszawa, 1996; "Wileński Polak" - Warszawa, 1998; "Wybór wierszy" - Wilno, 2000; "W zasięgu wzroku" - Wilno, 2000; "Wilno zaprasza na bal" - Koszalin, 2002; "Iskry spod pióra" - Wilno, 2004.

Wiersze Aleksandra Śnieżko były przełożone na język rosyjski, litewski i niemiecki, publikowane we wszystkich czasopismach wydawanych na Litwie w języku polskim. Poeta jest laureatem wielu konkursów poetyckich: w Lublinie, Słupsku, Chełmie, Karczewie, Mrągowie, Zelowie i innych. Od 1989 roku jest Sekretarzem Sekcji Literatów Polskich przy Związku Pisarzy Litwy, a od 1999 członkiem Związku Literatów Polskich.


    W swoich utworach autor podkreśla wiarę w istnienie trwałych wartości, w potrzebę ich pielęgnowania i przekazania następnym pokoleniom. Wychwala i zachwyca się pięknem krajobrazów rodzinnych. Kreuje postać Polaka wileńskiego, zachowującego wierność wobec przekazanych przez ojców wartości, szacunek do stron rodzinnych, do "małej ojczyzny".Wśród bogatego dorobku czytelnik znajdzie również wiersze pełne humoru, żartobliwo - satyryczne oraz wiersze liryczne. Autor posługuje się niewyszukanym słownictwem, dąży do prostej, niezawiłej wypowiedzi co sprzyja łatwemu odbiorowi wierszy.

Gościom zebranym w Bibliotece poeta zaprezentował i głośno przeczytał kilka swoich utworów, które wybrał z najnowszego tomiku "Iskry spod pióra". Były to wiersze o różnej tematyce, poważne, wyrażające najgłębsze pragnienia i tęsknoty autora oraz swobodne, śmieszne, lekkie. Po zakończeniu wystąpienia goście, których urzekła poezja wileńskiego poety, mogli kupić tomik poezji "Iskry spod pióra" i poprosić o autograf. Jak zawsze przy takiej okazji i przy spotkaniu autorskim na książkach zakupionych do zbiorów Biblioteki poeta złożył swój podpis.

 

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

  Zorganizowanie spotkania było również okazją do otwarcia w Bibliotece wystawy pt. "Wilno i Wileńszczyzna - historia i teraźniejszość", na którą składają się 84 woluminy ze zbiorów Towarzystwa Kościuszkowskiego i Biblioteki. Zgromadzoną lekturę podzielono tematycznie, oglądać można między innymi bogatą kolekcję przewodników turystycznych, książek, w których opisano kulturę litewską, dzieje Wilna i Wileńszczyzny. Nie zabrakło także wielu tytułów z historii Litwy i Wilna, w czasie II wojny światowej.

Autor: Dagmara Czekaj

Biblioteka łączy


 

    Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu od 2003 roku organizuje dla dzieci głośne czytanie, w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Tegoroczne spotkania odbywały się w dniach 02 - 04 czerwca. Uczestniczyły w nich przedszkolaki z "Tęczowego" Przedszkola Nr 1 w Połańcu i uczniowie klasy II "c" i III "c" Szkoły Podstawowej w Połańcu. Hasło akcji brzmiało "Biblioteka łączy".

Bajki i wiersze dzieciom głośno czytały uczennice LO w Połańcu, które należą do wolontariatu, działającego przy Zespole Szkół w Połańcu.

 

kliknij, aby powiększyć

 

    29 czerwca zaproszone zostały do Biblioteki dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Staszowie. Przygotowanie tego spotkania było dla nas dużym wyzwaniem. Aby ułatwić odbiór treści przez widzów, głośne czytanie wiersza Jana Brzechwy "Żaba" połączone zostało z inscenizacją. Wolontariuszki, które wzięły udział w akcji Natalia Krupa, Justyna Bobrowska, Kasia Boczek, Justyna Wiącek i Karolina Lampart podzieliły się zadaniem. Trzy zdecydowały się zainscenizować wiersz i wcieliły się w role narratora, żaby i doktora.

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

    Następnie na "scenie" pojawiły się tańczące "jagódki". Do piosenki pod tym samym tytułem "Jagódki"(płyta CD "Piosenki przedszkolaka" cz. 2. Wyd. GM Distribution, 2003) dziewczyny przygotowały układ taneczny. Dzieci na ich występ zareagowały radośnie i spontanicznie. Biły brawo, śmiały się i chciały tańczyć. Nagradzając występujące licealistki brawami.

kliknij, aby powiększyć

    Po zakończeniu przedstawienia goście zwiedzili Bibliotekę i obejrzeli wystawę prac pokonkursowych - "Mój Połaniec".

    Zorganizowanie spotkania głośnego czytania dla wychowanków Ośrodka, było dla Biblioteki ważnym wydarzeniem. Uśmiech i podziękowania od dzieci potwierdziły, że spotkanie było udane i potrzebne. Czas jaki wspólnie spędziliśmy minął w miłej i wesołej atmosferze.

Mamy nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie.

Dziękujemy wychowawczyniom i opiekunkom z Ośrodka, które przyjęły zaproszenie i zorganizowały przyjazd do Biblioteki.

 

Autor: Dagmara Czekaj

Dyskusyjne Kluby Książki
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... Zamknij