28-230 Połaniec, ul. Stefana Czarnieckiego 5
tel. +48 15 8650 633
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Przeszukaj stronę w celu odnalesienia szukanej frazy
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu
Zdjęcie budynku
Książki
Pani
previous arrow
next arrow

regulamin.png

Regulamin wydarzenia „Spotkajmy się w lesie”

25 września 2021 r.

 

Regulamin obowiązuje na terenie imprezy plenerowej odbywającej się w wybranym przez Organizatora miejscu w lesie o nazwie „Spotkajmy się w lesie” 25 września 2021 r. zwanej dalej „imprezą” lub „wydarzeniem”.

Organizatorem wydarzenia jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu.

Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu oraz na stronie internetowej Organizatora.

 

Zasady uczestnictwa

Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą osoby, które dokonały wcześniejszego zapisu.

Wydarzenie adresowane jest do dzieci i ich opiekunów (bez ograniczeń wiekowych).

Uczestnicy zobowiązani są do organizacji dojazdu na miejsce wydarzenia we własnym zakresie, zgodnie z instrukcjami od Organizatora.

Uczestnicy wydarzenia, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie, zobowiązani są do zadbania o odpowiedni dla warunków terenowych strój i zabezpieczenie przeciw owadom (komarom i kleszczom).

Uczestnicy wydarzenia biorąc w nim udział mają świadomość zagrożeń, jakie mogą wystąpić w lesie (ukąszenia, reakcje alergiczne, urazy itp.). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich wystąpienia.

Uczestnicy imprezy są zobowiązani do: odpowiedzialnego zachowania w lesie, poszanowania przyrody, mienia innych uczestników i stanowiącego własność organizatora,

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.

Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy: napojów alkoholowych, przedmiotów niebezpiecznych dla uczestników, środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

Zabronione jest naruszanie nietykalności cielesnej innych uczestników imprezy.

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.

Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.

Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu.

Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich pełnoletni opiekunowie.

 

Utrwalenie przebiegu imprezy

Organizator utrwala przebieg imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Materiały zgromadzone podczas utrwalania imprezy mogą stanowić dowody w postępowaniu.

Materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania umieszczane będą na portalu społecznościowym oraz na stronie internetowej organizatora, a także w mediach lokalnych.

Materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach promocyjnych i kulturalnych.

Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art. 81 ust. 2 Prawa Autorskiego.

Wchodząc na teren imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celach promocyjnych.

Dyskusyjne Kluby Książki
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... Zamknij