Miejsko_1.png

Zapraszamy na rodzinny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”.

Załóż coś w kolorze dojrzałej pomarańczy i podziewaj się dodatkowych atrakcji!

 

Start: niedziela 12 czerwca 2022 r., godzina 10.00. Zbiórka o godzinie 9.45. na parkingu między Biblioteką a Urzędem Miasta i Gminy Połaniec.

Trasa przejazdu: Połaniec ulica Czarnieckiego-Żapniowka-Widokowa-Akacjowa-Nadwiślańska-"czerwona kładka"-Łęg-Tursko Małe-Rezerwat "Zamczysko Turskie"-Zarudzie-Rudniki-Wymysłów-Kamieniec-Połaniec Rynek. Długość trasy w obie strony około 30 kilometrów

Miejsce docelowe: wiata myśliwska w lesie na tzw. Zarudziu koło Rudnik, gdzie odbędzie się spotkanie z leśnikiem i ognisko z kiełbaskami

 

Prosimy o założenie kasków ochronnych, zabranie napoi oraz dostosowanie ubrania do przewidywanej w dniu rajdu pogody. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe zaistniałe podczas rajdu. Uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność. Odpowiadają za odpowiedni stan techniczny i wyposażenie rowerów oraz zobowiązują się do przestrzegania regulaminu wydarzenia, przepisów o ruchu drogowym, ochronie przyrody i przepisów przeciwpożarowych na terenach leśnych i innych. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów. Pełny regulamin wydarzenia dostępny u organizatora. Wydarzenie rejestrowane będzie przy pomocy urządzeń audiowizualnych i upubliczniane w mediach, na stronach internetowych organizatorów i partnerów.

Partner wydarzenia: Bank Spółdzielczy w Połańcu.

Wydarzenie pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.