Ogólnopolskie Dni Bibliotek - pod hasłem "Biblioteka otwarta dla Ciebie", w tym roku obchodzono w dniach 8 - 15 maja. W całej Polsce organizowane były wycieczki do bibliotek, konkursy, spotkania, seminaria itp. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu także włączyła się do tych obchodów .

W dniu 11 maja zorganizowała podsumowanie konkursu na - "Najaktywniejszego i najwierniejszego Czytelnika". Za wieloletnią aktywność czytelniczą nagrodzono osiemnaście osób.

Na uroczystość przybyli zaproszeni laureaci oraz goście - p. Edward Bobiński - Przewodniczący Rady Miejskiej, radni p.Edyta Szymańska i p. Jan Pławski, p. Halina Panek z WBP w Kielcach, dyrektor CK i Sz p. Andrzej Gajewski, a także była dyrektorka Biblioteki p. Helena Małkiewicz.

Jako pierwsza głos zabrała pełniąca obowiązki dyrektora p. Dorota Reguła, po powitaniu oddała głos dyrektorce Biblioteki Renacie Wójtowicz, (która na spotkaniu również była gościem, ponieważ jest na urlopie macierzyńskim). Pani Wójtowicz pogratulowała Czytelnikom wygranej w konkursie, pracującym Bibliotekarzom podziękowała, za trud pracy i troskę, którą obdarzają wszystkich czytelników. Piękny bukiet kwiatów i słowa podziękowania pani dyrektor złożyła na ręce p. Heleny Małkiewicz, która ponad 40 lat kierowała Biblioteką, a dzięki Jej oddaniu i dbałości, Biblioteka cieszy się dziś uznaniem i szacunkiem mieszkańców Połańca. Następnie głos zabrał pan E. Bobiński, wyraził swoją aprobatę i słowa uznania dla Biblioteki, złożył również gratulacje zwycięzcom konkursu, po czym wraz z panią D. Regułą wręczyli dyplomy i nagrody - książkę Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość". Po uhonorowaniu laureatów głos zabrała także pani Halina Panek, która przedstawiła obecną sytuację bibliotek w Polsce i na terenie woj. świętokrzyskiego. Dzięki docenieniu Biblioteki przez władze połanieckie i środkom finansowym Biblioteka w Połańcu znajduje się na najwyższych miejscach, w przeprowadzanych badaniach na terenie naszego województwa. Tytuł najwierniejszego Czytelnika otrzymali Państwo:

  1. Zuzanna Brzdękiewicz - Maśnik
  2. Krystyna Buczek - Połaniec
  3. Zofia Danek - Połaniec
  4. Zdzisława Kalita - Zrębin
  5. Krystyna Kasińska - Połaniec
  6. Stefania Kądziela - Ruszcza
  7. Krystyna Łabędź - Połaniec
  8. Hanna Łupieniak - Połaniec
  9. Ewa Machnicka - Połaniec
10. Małgorzata Głocka - Połaniec
11. Elżbieta Marzec - Połaniec
12. Mirosława Mazur - Połaniec
13. Agata Pardyka - Połaniec
14. Urszula Skowron - Połaniec
15. Anna Woźniak - Połaniec
16. Janina Wrona - Połaniec

Za aktywność czytelniczą i wieloletnią współpracę nagrodzono również panią Jadwigę Pruską i pana Mieczysława Machulaka - pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.

Czytelnikiem o najdłuższym stażu - ponad czterdziestoletnim - jest pani Zuzanna Brzdękiewicz. Wszyscy laureaci tegorocznego konkursu od kilkudziesięciu lat, są stałymi czytelnikami Biblioteki. Odwiedzają nas systematycznie i zawsze znajdują książkę dla siebie. To czytelnicy, których gusty czytelnicze dobrze już znamy, którzy przez te długie lata stali się naszymi przyjaciółmi, bo znamy ich rodziny, problemy i radości.

Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje naszym Czytelnikom.

W imieniu pracowników Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu
- Dagmara Czekaj.

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć...

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

 

Kliknij, aby powiększyć...

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...


Kliknij, aby powiększyć...

Kliknij, aby powiększyć...

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

 

Kliknij, aby powiększyć...

 

Kliknij, aby powiększyć...