Program Ministerstwa Nauki i Informatyzacji "IKONKA"


    "IKONKA" jest programem MNiI polegającym na uruchomieniu "Czytelni Internetowych" w Bibliotekach Publicznych wszystkich gmin województwa.

Głównym jej celem jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu.

Mając na względzie powyższe założenia Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna zgłosiła swój udział w programie dla dwóch lokalizacji (w Połańcu i Filii w Ruszczy).

W dniu 12.01.2005 otrzymaliśmy 6 zestawów komputerowych (po 3 dla każdej lokalizacji).

Wszyscy chcący skorzystać z "Czytelni Internetowej" mają możliwość:
1. skorzystania z Internetu
2. pracy z programem Star Office zainstalowanym na stanowiskach komputerowych
3. zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach danych zakupionych u bibliotekarza
4. korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz bibliotecznych baz danych
5. kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.

Pełny regulamin "Czytelni Internetowej" można pobrać tutaj (regczyt.pdf).

Regulamin zapisany jest w postaci pliku o rozszerzeniu pdf . W celu odczytania go na komputerze powinien być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program jest darmowy i dostępny
w Internecie pod adresem:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Serdecznie zapraszamy do korzystania z "Czytelni Internetowej"
w godzinach pracy Biblioteki.

Kliknij, aby powiÄ?kszyÄ?...

 

Kliknij, aby powiÄ?kszyÄ?...

 

Kliknij, aby powiÄ?kszyÄ?...