"Inżynierowie budują mosty między brzegami rzek i kontynentów, my - poeci i artyści - malarze wznosimy mosty miłości, przyjaźni między sercami ludzi i całych narodów. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie poetyczno - plastyczne będzie jeszcze jedną, piękną cegiełką w moście przyjaźni między Rodakami z Wilna i Połańca."

 

Poeta polski z Wilna
Aleksander Śnieżko

Wpis poety do Kroniki Biblioteki

 

    10 września 2004 r. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna i Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu zorganizowali spotkanie autorskie z Wileńskim poetą Aleksandrem Śnieżko oraz wystawę obrazów wileńskich malarzy: Władysława Ławrynowicza, Stanisława Kaplewskiego, Lilii Miłto, Tadeusza Romanowskiego. Zaproszonych zostało wielu gości, wśrod których znalazła się pani Małgorzata Bonarek, szefowa tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Polaków na Wschodzie.

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

    Jako pierwszy głos zabrał pan Mieczysław Machulak, Prezes Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu, który powitał wszystkich obecnych i przedstawił artystów, natomiast życiorys i twórczość wileńskich gości omówiła pani Bonarek. Spotkanie w całości poświęcone było poezji Aleksandra Śnieżko, ale w przerwach i po zakończeniu części głównej spotkania można było oglądać i podziwiać eksponowane obrazy. Przybyli malarze należą do Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie "Elipsa", który powstał w Wilnie, w 1993 r. Prezesem Towarzystwa jest pan W. Ławrynowicz. Pasjonaci i kolekcjonerzy sztuki mogli również zakupić wybrane dzieło.

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

 

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

 

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

    Aleksander Śnieżko urodził się w 1945 r. na Wileńszczyźnie. Po złożeniu matury w szkole polskiej Nr 19 m. Wilna wstąpił w 1963 r. na studia w Ryskim Instytucie Lotnictwa Cywilnego. W 1968 r. po otrzymaniu dyplomu został skierowany do pracy w lotnictwie, w Kazachstanie. Po kilku latach powrócił do Wilna, gdzie mieszka do dzisiaj. Jako poeta po raz pierwszy zadebiutował w 1959 r. wierszem "Zima" na łamach "Czerwonego Sztandaru". W tym samym roku został członkiem Koła Literackiego przy redakcji w/w czasopisma. Pierwszy autorski tomik Aleksandra Śnieżko został wydany w 1992 r. pod tytułem "Ballady i pieśni Ziemi Wileńskiej". Dotychczas poeta wydał następujące zbiory wierszy:"Ballady i pieśni Ziemi Wileńskiej" - Wilno, 1992; "Nad Wilią" - Warszawa, 1992; "W kręgu Wilna" - Zielona Góra, 1993; "Dom pod Wilnem" - Wolno, 1994; "Człowiek za burtą" - Warszawa, 1996; "Wileński Polak" - Warszawa, 1998; "Wybór wierszy" - Wilno, 2000; "W zasięgu wzroku" - Wilno, 2000; "Wilno zaprasza na bal" - Koszalin, 2002; "Iskry spod pióra" - Wilno, 2004.

Wiersze Aleksandra Śnieżko były przełożone na język rosyjski, litewski i niemiecki, publikowane we wszystkich czasopismach wydawanych na Litwie w języku polskim. Poeta jest laureatem wielu konkursów poetyckich: w Lublinie, Słupsku, Chełmie, Karczewie, Mrągowie, Zelowie i innych. Od 1989 roku jest Sekretarzem Sekcji Literatów Polskich przy Związku Pisarzy Litwy, a od 1999 członkiem Związku Literatów Polskich.


    W swoich utworach autor podkreśla wiarę w istnienie trwałych wartości, w potrzebę ich pielęgnowania i przekazania następnym pokoleniom. Wychwala i zachwyca się pięknem krajobrazów rodzinnych. Kreuje postać Polaka wileńskiego, zachowującego wierność wobec przekazanych przez ojców wartości, szacunek do stron rodzinnych, do "małej ojczyzny".Wśród bogatego dorobku czytelnik znajdzie również wiersze pełne humoru, żartobliwo - satyryczne oraz wiersze liryczne. Autor posługuje się niewyszukanym słownictwem, dąży do prostej, niezawiłej wypowiedzi co sprzyja łatwemu odbiorowi wierszy.

Gościom zebranym w Bibliotece poeta zaprezentował i głośno przeczytał kilka swoich utworów, które wybrał z najnowszego tomiku "Iskry spod pióra". Były to wiersze o różnej tematyce, poważne, wyrażające najgłębsze pragnienia i tęsknoty autora oraz swobodne, śmieszne, lekkie. Po zakończeniu wystąpienia goście, których urzekła poezja wileńskiego poety, mogli kupić tomik poezji "Iskry spod pióra" i poprosić o autograf. Jak zawsze przy takiej okazji i przy spotkaniu autorskim na książkach zakupionych do zbiorów Biblioteki poeta złożył swój podpis.

 

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

  Zorganizowanie spotkania było również okazją do otwarcia w Bibliotece wystawy pt. "Wilno i Wileńszczyzna - historia i teraźniejszość", na którą składają się 84 woluminy ze zbiorów Towarzystwa Kościuszkowskiego i Biblioteki. Zgromadzoną lekturę podzielono tematycznie, oglądać można między innymi bogatą kolekcję przewodników turystycznych, książek, w których opisano kulturę litewską, dzieje Wilna i Wileńszczyzny. Nie zabrakło także wielu tytułów z historii Litwy i Wilna, w czasie II wojny światowej.

Autor: Dagmara Czekaj