Za aktywność biblioteczną Nasza Biblioteka otrzymała ze środków Ministra
Finansów ponad 150 książek. Ich listę można przejrzeć na podstronie
nowości w zakładce "czerwiec".