Program "Biblioteki z Internetem TP" II część

II część za okres 1 sierpnia- 2012 roku - 31 grudnia 2013 roku.

Filia Biblioteczna w Ruszczy włączyła się do programu "Biblioteki z Internetem TP" realizowanego przez Fundację Orange - Akademia Orange. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

 

W ramach programu biblioteka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1 592,63 zł w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

orange-logo

 


Poprawiono: sobota, 15 wrzesień 2012 14:13