Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku na zakup regałów bibliotecznych

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Połańcu w 2010 roku otrzymała dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Infrastruktura Kultury.

W ramach zdania: „Zakup wyposażenia dla Biblioteki w Połańcu po remoncie” zakupiono 74 stacjonarne, metalowe regały biblioteczne.

Projekt miał na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu technicznego, estetycznego i funkcjonalnego Biblioteki, jak również poprawę warunków i bezpieczeństwa przechowywania zgromadzonych zbiorów.

Całkowita wartość zadania wyniosła 66 490 zł. Biblioteka na jego realizację w ramach Programu MKiDN otrzymała dofinansowanie w wysokości 46 000 zł.

mkidn_01_cmyk

 "Zrealizowano z udziałem środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"