Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani

Heleny Małkiewicz

wieloletniego dyrektora

naszej Biblioteki.

 

Była mądrym i szlachetnym człowiekiem oraz dobrą przełożoną.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia

Dyrektor i pracownicy

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu