Biblioteka na II miejscu w województwie świętokrzyskim
wg Ogólnopolskiego Rankingu Bibliotek 2016.

W tegorocznym rankingu bibliotek, organizowanym przez Instytut Książki i redakcję dziennika Rzeczpospolita, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu zajęła drugie miejsce w województwie świętokrzyskim.

Ranking obejmował ponad 800 bibliotek z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast do 15 tys. mieszkańców. Placówki oceniano według takich kryteriów statystycznych jak powierzchnia biblioteki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, liczba czytelników, ilość zakupionych nowych książek w 2015 roku, wielkość księgozbioru nabytego po 2005 roku, dostęp do nowych mediów (stanowiska komputerowe i internet, strona internetowa, katalog on-line), liczba stale dostępnych tytułów czasopism, działające przy bibliotece kluby czytelnicze, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Na pozycję rankingową biblioteki miały też wpływ kryteria finansowe, a mianowicie udział procentowy dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy oraz wysokość pozyskanych przez bibliotekę środków pozabudżetowych.

Na liście tegorocznego rankingu Biblioteka znalazła się na 77 miejscu, co jest wynikiem znacznie lepszym niż w roku ubiegłym, kiedy znajdowaliśmy się na 115 miejscu.

Sukces biblioteki jest również sukcesem miasta, które umożliwia jej rozwój, zabezpieczając stronę finansową jej funkcjonowania.

Dziękujemy wszystkim naszym czytelnikom, którzy chętnie odwiedzają bibliotekę i korzystają z jej oferty.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem pod adresem: http://www.rp.pl/rankingi/ranking_bibliotek

Drugie miejsce w województwie świętokrzyskim bardzo nas cieszy i motywuje do dalszych działań.

Źródło: Rzeczpospolita