Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za 2009 r.

dla naszej ciężko chorej koleżanki – bibliotekarki, która wymaga kosztownej rehabilitacji po operacji tętniaka mózgu.
Wpłat na ten cel można dokonać poprzez odpis 1% podatku na rzecz Fundacji Wspomagania Oświaty, ul. Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec, nr KRS: 0000124610, z dopiskiem: „Na leczenie i rehabilitację Teresy Włostowskiej”.  

Będziemy wdzięczni za przekazaną pomoc.  

Dyrektor i Pracownicy
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Połańcu