W związku z wprowadzeniem komputerowego systemu obsługi wypożyczeń nastąpiła zmiana sposobu zapisu czytelników i udostępniania zbiorów Biblioteki.

KartaProjekt

Każdy czytelnik zostaje na nowo wprowadzony do systemu oraz otrzymuje kartę czytelnika. W celu weryfikacji danych osobowych prosimy o zabranie dokumentu tożsamości przy pierwszej wizycie w Bibliotece. 
W przypadku osób niepełnoletnich przy zapisie musi być obecny opiekun prawny.